cc và bcc trong mail là gì

rất nhiều người xài mail yahoo nhưng vẫn ko bit cc và bcc ytong mail là gì .xin có câu trả lời

Cc: là từ viết tắt của “carbon copy”, có nghĩa là bản sao. Bất cứ ai có trong danh sách Cc: cũng sẽ nhận được thư bạn gửi. Tất cả những người nhận thư có thể thấy tên những nhận trong dòng Cc:.

Bcc: là từ viết tắt của “blind carbon copy”, có nghĩa là bản sao ẩn. Tính năng này tương tự như Cc:, chỉ khác là những người nhận Bcc: bị ẩn đối với tất cả những người nhận khác của thư (kể cả những người nhận Bcc: khác). Ví dụ: nếu bạn gửi một thư Đến: anh1234@yahoo.com và Bcc: hoa5678@yahoo.com.vn, thì anh1234 sẽ thấy mình là người nhận duy nhất của thư đó. Trái lại, hoa5678 có thể biết được bạn đã gửi thư Đến: anh1234, và gửi bản sao ẩn cho. Để thêm địa chỉ vào trường Bcc:, nhấp đường dẫn “Hiển thị BCC” ở bên phải dòng “Đến:”.

Lưu ý: Để gửi thư, bạn phải điền ít nhất tên một người nhận trong dòng “Đến:”. Nếu bạn để trống dòng này, thông báo lỗi sẽ xuất hiện khi bạn nhấp gửi thư.Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: